خط بازیافت لاستیک فرسوده

خط بازیافت لاستیک فرسوده تبدیل به
مشتقات نفتی شامل تولید گازوئیل بنزین روغن و دوده خط چینی بوده و نو میباشد
بازیافت لاستیک فرسوده به سوخت و مواد نفتی
مصرف انرژی بسیار پایین


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
به روز می باشد