خریدار دستگاه کندر ترجیحا دهنه یک متر یا هشتاد

خریدار یک دستگاه کندر نایلون هستم دهنه یک متر یا دهنه هشتاد یک متر باشد بهتر است فوررررری ب صورت نقد ترجیحا کار کرده


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
اصفهان
توافقی