خریدار دستگاه عدل بازکن پت

نیازمند فوری یک دستگاه عدل باز کن بطری پت ضایعات جهت تفکیک بهتر و بازیافت پت هستم. بازدهی دستگاه حداقل ۵۰۰ کیلو در ساعت باشد.


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09156429592
نیشابور
30,000,000 تومان
کلمات کلیدی :