خریدار خط کامل بازیافت و تولید نایلون

خریدار خط تولید و بازیافت کامل نایلون و پت.لطفا دستگاها یا دست اول باشه.یا اگه کار کرده ان نسبتا نو باشن.


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09390849410
بروجرد
به روز می باشد
کلیک کنید