خریدار خط کامل اسیاب شور نایلون
(کار کرده تمیز) درحال کار و سالم
ترجیحا در محدوده اصفهان
همچننین خریدار یک دستگاه تولید گرانول تک مرحله ای نیز میباشیم

آگهی منقضی شده است.
اصفهان
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی