خریدار خط کامل اسیاب شور نایلون

خریدار خط کامل اسیاب شور نایلون
(کار کرده تمیز) درحال کار و سالم
ترجیحا در محدوده اصفهان
همچننین خریدار یک دستگاه تولید گرانول تک مرحله ای نیز میباشیم

09132091941
اصفهان
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی