خریدار خط بازیافت نایلون ب صورت اتوماتیک

خواستار یک خط کامل و اتوماتیک بازیافت نایلون
———-
دستگاه بازیافت نایلون و پلاستیک در ایران به دو صورت سنتی و اتوماتیک عرضه می گردد.
در حالت اتوماتیک شامل ابگیر و سانتریفیوژ خشک کن اتوماتیک می باشد.
سود بازیافت پلاستیک و نایلون بسته به کارکرد هر فرد و نحوه اداره کار دارد.


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09198842365
اصفهان
به روز می باشد