سفارش قالب پروفیل پلاستیکی  وقالب اکستروژن

برای مرحله اول ساخت قالبها وتولید نمونه های پروفیلها وپس از تایید در مرحله بعد تولید در مقیاس بالا


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی