قالب تزریق طلق چراغ خطر پراید ۱۳۲

دو دست قالب دو کویته (چپ و راست)
قالب بزرگتر بخش اصلی (قرمز) طلق
بخش شفاف در قالب اصلی اینسرت می شود

قالب بزرگتر کل طلق (قرمز رنگ) با جا گذاری قسمت شفاف
قالبها نو هستند و نیاز به تست نهایی و احیانا اصلاح نهایی

آگهی منقضی شده است.
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی