قالب تزریق طلق چراغ خطر پراید ۱۳۲

دو دست قالب دو کویته (چپ و راست)
قالب بزرگتر بخش اصلی (قرمز) طلق
بخش شفاف در قالب اصلی اینسرت می شود

قالب بزرگتر کل طلق (قرمز رنگ) با جا گذاری قسمت شفاف
قالبها نو هستند و نیاز به تست نهایی و احیانا اصلاح نهایی

09122162740
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی