فروش قالب تزریق کفشور

فروش قالب تزریق کفشور خطى ۶٠ سانت- بسیار تمیز و پولیش شده- به هیچ وجه درز جدایش مشخص نیست- در طراحى کفشور شیب جهت هدایت آب هم تعبیه شده است

تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی