خریدار قالب سبد ۲۵ کیلویی میوه

خریدار قالب سبد ۲۵ و ۲۰ و۱۸ کیلو . قیمت . ابعاد قالب . وزن قالب . جنس قلب . نحوه پرداخت ..۲۵ درصد زمان عقد قرارداد . ۲۵ درصد پس از نمونه گیری از قالب . الباقی در زمان ارسال

09143070391
تبریز
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی