خریدار قالب تزریق پلاستیک طرح گیره

به یک قالب تزریق پلاستیک طرح گیره موی سر
مورد نیاز هست قالب کارکرده ولی تمیز و قابل استفاده باشد
تعداد دانه های هر طرف گیره ۹عدد باشد که در مجموع یک گیره ۱۸عدد باش

09361836720
مشهد
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی