تن NBM دستگاه تزریق پلاستیک

۳۰۸ تن NBM مدل ۲۰۱۱
۹۸ تن آربی مدل ۲۰۱۹
۸۸ تن NBM مدل ۲۰۱۷ سروو
۱۳۰ تن ارس مدل ۱۳۸۲ ده سال خاموش بوده

09129272995
تهران
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

کلمات کلیدی :
+ ثبت اگهی