نیاز به خرید میکسر پای دستگاه با ظرفیت ۱۰۰کیلو تا ۱۵۰ کیلو

نیاز به خرید میکسر پای دستگاه با ظرفیت ۱۰۰کیلو تا ۱۵۰ کیلو دارم دستگاه تزریق ۹۰تن تا ۱۳۰ تن خرید دارم ترجیحا چینی

09122135793
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی