فروش گازگیر پلاستیک ۵۰ کیلویی

فروش گازگیر پلاستیک ۵۰ کیلویی چینی با موادکش تکفاز.


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

۰۹۰۱۲۸۰۴۱۰۱
تهران
به روز می باشد