فروش چهار دستگاه تزریق آلمانی صد گرم تا یک کیلو

دوعدد جک مرکز زرناهم کیره جفت بازو دسکاها فعا مدت ده سال بدون استفاده بودن ونیاز راه اندازی دارن بسیار سلامت وکیلونی بفروش میرسد


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

٠٩٣٧٥٥٥٦٣١٥
کرج
به روز می باشد