فروش دسکاه ترریق المانی مستعمل

١٠٠ -٢٠٠ -٣۵- ۴٠٠ گرمی ساخت ألمان مستعمل ونیازسرویس. ورآه اندازی دَارد درمحوطه باز چندسال نکهداری شده دسکاها از کارخانه بیک مزایده خریداری شده

09375556315
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

کلمات کلیدی :
+ ثبت اگهی