فروش دستگاه تزریق ۴۸۰تن ایرانی

فروش دستگاه ۴۸۰ تن ایرانی در حال کار قالبگیر ۸۰ تا ۸۵ طول سیلند ۱۷۵۰ با نازل قطر ماردون ۱۰۰
تا به امروز تعمیراتی که باید میشد انجام شده ودر حال کار میباشد

09125243318
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی