فروش دستگاه تزریق پلاستیک هایتین ارس ۳۶۰

فروش دستگاه تزریق پلاستیک هایتین ارس ۳۶۰ تن
۲۰۰۴ تمام لوازم با جانبی بفروش میرسد.
لوازم جانبی تولید میشد سبد .روغن تازه عوض شده پر جک سالم سیلن ماردن نو هست و بزرگتر از حد معمول
قیمت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
به روز می باشد