فروش دستگاه تزریق ارس تعویض با ۳۲۰ تن

دستگاه تزریق ارس مدل ۲۰۰۴ کارکرده و سالم بین میلش ۵۵دربروجرد با دستگاه ۳۲۰تن عوض میکنم.


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09163982826
بروجرد
توافقی