فروش دستگاههای تزریق پولاد و انگل

لیست دستگاههای تزریق قابل فروش شرکت صنایع پلاستیک ابهر
ردیف نام دستگاه تزریق ”
تعداد


۱ دستگاه تزریق پلاستیک پولاد SLX275 ۱
۲ دستگاه تزریق پلاستیک پولاد SLX130 ۱
۳ دستگاه تزریق پلاستیک پولاد SLX/160 ۱
۴ دستگاه تزریق پلاستیک پولاد SLX/200 ۱
۵ دستگاه تزریق پلاستیک پولاد SLX/300 ۱
۶ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL )DU/1100 ۱
۷ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL )DU/1100 ۱
۸ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL )DU/900 ۱
۹ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL ) ES/250 ۲
۱۰ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL ) ES/350 ۱
۱۱ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL ) ES/1100 ۱
۱۲ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL ) ES/500 ۱
۱۳ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL ) ES/650 ۱
۱۴ دستگاه تزریق پلاستیک انگل(ENGEL ) ES/150 ۱

آگهی منقضی شده است.
زنجان
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی