فروش تعداد زیادی دستگاه تزریق پلاستیک چینی

فروش دستگاه تزریق چینی
۳۸۰ تن هایتین فول مارس مدل ۲۰۱۶
۳۰۸ تن nbmمدل ۲۰۱۴
۳۰۸ تن مدل ۲۰۰۸
۲۶۸ تن nbm مدل ۲۰۰۸
۴۰۰ تن ظهراب مدل ۲۰۱۱


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

091292729
تهران
به روز می باشد
کلیک کنید