فروش تعدادی قالب تزریق پلاستیک

باسلام
۱- قالب چوب لباسی تاشوبچه دوتایی جدید( تست شده اماده تولید)۱۵ میلیون
۲- قالب پادری حمام تکی( تست شده اماده تولید)۱۲ میلیون
۳- قالب جاقاشق وچنگال رومیزی جدید دومدل( تست شده اماده تولید)۲۵میلیون
۴- قالب چوب لباسی بزرگ دوتایی (اماده تولید)۱۲میلیون
۵-قالب زیرپایی اداری دومدل( اماده تولید باپایه) ۱۵میلیون
۶-قالب نمک پاش دوسایز ( اماده تولید)۱۲میلیون


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی