دستگاه هایتین مدل ساترن

یک دستگاه هایتین ارس مدل ساترن ۲۰۱۰ سالم و آماده بکار به شرط تست،بفروش میرسد.به مشتری واقعی پای معامله تخفیف داده خواهد شد.


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09112186759
بابل
500,000,000 تومان