دستگاه تزریق ۲۶۸ تن NBM نیکو بهینه

دستگاه تزریق پلاستیک ۲۶۸تن. NBM. چینی
با یک سیلندر ماردون اضافه.
فوق العاده تمیز سالم بشرط.
۰۹۹۱۶۷۷۱۰۹۸

09916771098
تهران
توافقی
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی