تزریق پلاستیک سه کیلویی جک‌ مستقیم

دستگاه ۳کیلیویی جک مستقیم ساخت میرزایی بین میلی ۹۵ارتفاع صفحه ۱۳۵ کلا ۱۰۰۰ضرب تست قالب انجام داده قطعات هیدرولیک وبرق اصلی دستگاه کلا خواب بوده.باتقویت سیلندرتا ۶کیلوهم قابل تزریق هست.

09122046108
تهران
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی