تزریق پلاستیک ایران شرق

دستگاه ۱۵۰گرم تا دویست گرم تزریق میکنه تمیز و کم کارکرد فوق العاده قدرتی پران مکانیکی بین بازو ۳۱سانت جفت شاتون
دستگاه سالم و درحال کار میباشد

09223042547
تبریز
به روز می باشد
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی