خریدار قالب سبد میوه١٨کیلویی هستم

خریدار قالب سبد میوه ١٨کیلو که وزن جنس از۵٠٠گرم بیشتر نباشد شماره تماس ضمنا درصورت داشتن قالب کاهویی با وزن جنس ۶۵٠گرم نیز خریدارم۰۹۱۶۹۴۲۴۰۱۸

آگهی منقضی شده است.
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی