خریدار قالب سبد میوه١٨کیلویی هستم

خریدار قالب سبد میوه ١٨کیلو که وزن جنس از۵٠٠گرم بیشتر نباشد شماره تماس ضمنا درصورت داشتن قالب کاهویی با وزن جنس ۶۵٠گرم نیز خریدارم۰۹۱۶۹۴۲۴۰۱۸


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09169424018
تهران
به روز می باشد