خریدار دستگاه تزریق هایتین ارس از۸۰تا۲۵۰تن

به یکدستگاه تزریق هایتین ارس با قیمت مناسب نیازمندم بین ۸۰تا۲۵۰تن جهت تزریق قطعاتی با وزن ۱۰تا ۵۰۰گرم


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

۰۹۱۳۲۷۳۲۶۵۳
یزد
توافقی