خریدار دستگاه تزریق برای تولید سبد

دستگاه تریق پلاستیک ۴۰۰تن همرا با قالب سبد میوه
یا هر قالبی که باشه ممنون آدرس وتسپ ۰۰۹۳۷۹۲۳۵۳۵۴۵امید


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
مشهد
به روز می باشد