خریدار تزریق هایتین یا ایزومی ۲۸۰ تن

فقط دستگاه کم کار سروو
هایتین سری مارس یا ایزومی ۲۸۰ یا ۳۰۰ تن.ترجیحا ۲۰۱۵ به بالا

لطفا قیمت مناسب کارکرده  یا در حد صفر بفرستین


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09133281930
اصفهان
به روز می باشد