خریداردستگاه تزریق ۸۰ تن

خریداردستگاه تزریق ۸۰تن تا۱۰۰تن المانی مارک اربورگ..دکتربوی ..کراس مافای ..کلوکنرفروماتیک نستال ازت داروینسور..دماگ..کروپ ..میر..مگروبوسی ایتالیا به صورت روشن وخاموش هستم شماره تلگرام..۰۹۲۲۵۵۳۰۱۹۲٫٫٫وشماره تماس ۰۹۱۶۳۳۶۶۱۹۹٫٫٫البته دستگاه جک دارباشد نهبازویی.

آگهی منقضی شده است.
ناشناس
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی