آسیاب پت

دستگاه آسیاب پت

۲۱ شهریور ۱۴۰۱

دستگاه آسیاب پت و بطری در حدنو فقط مصرف کننده زیر قیمت به علت بیماری فروخته میشود و قادر به کار نیستم.

تهران
توافقی
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی