خریدار آسیاب دهنه شصت چکشی دو لنگر ..یا خودشور

هم آسیاب دهنه شصت چکشی دو لنگر خیلی سالم میخوام ساخت اذر آسیاب ترجیحا و هم خودشور نیاز دارم
دهنه هشتاد هم باشه مشکلی نیست فقط چکشی


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

آگهی منقضی شده است.
تهران
به روز می باشد