سازی زبیع مظفری

آسیاب سازی زبیع مظفری

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

آسیاب سازی زبیع مظفری ساخت آسیاب پلاستیک .آسیاب دهنه شصد ودهنه هشتاد ودهنه ۱۲۰موجود میباشد دستگاها کاملن بروز میباشد

آگهی منقضی شده است.
تهران
توافقی

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی