یک دستگاه فریزر و دوخت فلکه ای نیازمندم

به یک دستگاه فریزر و دوخت فلکه ای نیازمندم لطفا کمک کنید بخرم .اگرکسی دستگاهو دارد تماس بگیرد .

گیربکس سالم و تابلو برق و ماردون سالم باشد ماردون جوش تراش نباشد و دوخت فلکه ای کورسش سالم باشد

09159137443
مشهد
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی