فروش دستگاه نایلون ایرانی۱۰۰

بازدید کهریزک
دستگاه تولید نایلون ۱۰۰ایرانی
قالب۸
ماردون به تازگی جوش تراش و ابکاری شده
تمام لوازم تابلو برق نو میباشد
گیربکس تایوانی
به علت نیاز مالی زیر قیمت میفروشم


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09102177161
تهران
18 تومان