فروش دستگاه تولید کیسه زباله یک متری

دستگاه تولید یک متری…..با تولید روزانه یک تن و دویست کیلو گرم(۲۴ ساعت)..
با قابلیت تولید کیسه زباله های عریض و صادراتی
دستگاه به شرط فروخته میشود


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09359770398
اصفهان
به روز می باشد