تولید جلیلوند تولید ۲۵ درساعت نو کش غلطک اینورتور
دوخت شاهین تک طبقه سروو عرض کوره۷۰
کندور دهنه۷۰دینام۳۰فابریک با تیغ s
گرانول دینام۴۰ طول ماردون۱/۹۰ تولید درساعت۶۰تا۷۰

ارسال فیلم و عکس دروات ساپ

09146016051
ارومیه
270 تومان
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی