کوتینگ

دستگاه کوتینگ

۲۳ آذر ۱۴۰۰

عرض ۱۴۰۰
۲۰۱۸ ساخته شده است
گاز و برق هر دو قابل استفاده هستند
طول کل ماشین ۲۶ متر است
طول بخش اول برای گرمایش ۷٫۵ متر است.
طول بخش دوم برای گرمایش ۱۴ متر است
Shantou huahang ساخته شده است

09133049299
اصفهان
توافقی
کلیک کنید

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

کلمات کلیدی :
+ ثبت اگهی