دستگاه چاپ نایلون دورنگ ایرانی یا چینی استوک خریداریم

دستگاه چاپ نایلون دورنگ ایرانی یا چینی استوک خریداریم سالم.و سلامت باشد
درصورت موجود بودن چاپ چهار رنگ قدیمی تر ولی با هزینه نزدیک به دورنگ چهار رنگ نیز خریداریم


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09134110508
اصفهان
به روز می باشد