دستگاه تولید نایلون ونایلکس بک تو بک

تعداد دو دستگاه تولید چینی بک تو بک و قالب گردون و دستگاه تولید نایلکس عرض ۹۰ کاملا سلامت جهت تولید


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09122594616
تهران
به روز می باشد