تولید نایلون سازی ایرانی ۱۲۰

فروش دستگاه تولیدایرانی عرض ۱۲۰به شرط ساعتی ۴۵کیلو تولید نایلون دارد.

غلطکهااینورتردار.۳رول جمع کن همزمان دستگاه درحال کارودرتهران می باشد.

09121572347
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی