خریدار دستگاه نایلون ساز و نایلکس در حد

خریدار دستگاه نایلون ساز و نایلکس کارکرده در حد نو سالم و یا نو می باشم.
در صورت داشتن با اینجانب در تماس باشید


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

9015723315
ایلام
توافقی
کلیک کنید