قالب های ترموفرمینگ

ساخت قالب های ترموفرمینگ
طراحی قالب های ترمو فرمینگ
تعمیر و بازسازی قالب های ترموفرمینگ
عیب یابی قالب های معیوب ترموفرمینگ
خدمات مربوط به دستگاه های ترموفرمینگ ( ساخت و بازسازی)


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09382527179
تبریز
به روز می باشد
کلمات کلیدی :