تعمیرات نگهداری تولید دستگاه نایلون

تعمیر انواع ستگاه های تولید چاپ گرانول کند آسیاب نایلون در سر ار سر کشور به صورت سیار ….انجام تولید و چاپ نایلون درسراسر کشور

09140431725
تهران
به روز می باشد

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

+ ثبت اگهی