آسیاب أجرتی پلاستیک

آسیاب أجرتی پلاستیک

۲۵ مرداد ۱۳۹۹

آسیاب أجرتی پلاستیک
پی وی سی
بابهترین شرایط وکیفیفت
درسریعترین زمان
خریدارضایعات پلاستیک
پی وی سی ؛؛؛؛؛؛؛ای بی اس
پت؛؛؛وأنواع ضایعات قابل بازیات

آگهی منقضی شده است.
تهران
1,000 تومان

وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

کلمات کلیدی :
+ ثبت اگهی